Kontakt/Timebestilling

Kart

Egill Hansen, ěyelege dr. med
tidl. Seksjonsoverlege Rikshospitalet

--


Diagnostisering og behandling av °yesykdommer.
Utredning/attestvurderninger. Unders°kelse og analyse av fargesyn.

Tlf: 22 42 48 58
Mob: 91 68 35 62
E-mail:
info@drhansen.no

Karl Johansgate 20
0159 Oslo
4. etasje

Praksistype: Privat med refusjonsrett
Standardhonorarer: 600kr./frikort: 300kr.
Henvisning ikke n°dvendig

Bes°ksadresse : Akersgaten 41